Onsdag 17 Juli 2019
Till Startsida

Elevhälsan - Hur får jag kontakt


 1. Maila, ring eller sök upp enskild person i elevhälsan.

Kontaktuppgifter finns på http://www.slottegymnasiet.se/edit/4.41d0500f11587758373800013342länk till annan webbplats

Leine Kaleva, skolsköterska
Annalena Svedberg Levin, studie‐ och yrkesvägledare ES, HV,IN, IM,NBD,RL,VO
Benny Berglund, studie‐ och yrkesvägledare BF, EK, NBS, NA, SA
Elisabeth Hansen, specialpedagog Liselotte Andersson, lärare extrastöd, NB och IN
Linda Torngärde,
skolkurator Karin Silfver Grahn, skolkurator IM.

2. För att träffa hela elevhälsoteamet och rektor, boka in dig på en tid på onsdagar och IM‐programmet fredagar jämna veckor. Bokning via Google drive/team drives/gimli/tidsbokning elevhälsan

ONSDAGAR:

8.00 – 8.30 VO - biträdande rektor Stig Martinsson
8.30 – 9.30 NBS, NBD, SA - biträdande rektor Åsa Sundström
10.00 – 11.00  BF, EK, ES – biträdande rektor Carina Wikström
11.00 – 12.00  IN, RL, NA – rektor Jan Oscarsson
IM- personalsamråd 1 gång/mån - rektor Björn Eriksson

När ska jag kontakta elevhälsan? Inga frågor är för små eller stora för att kontakta oss i elevhälsan. Vi arbetar för att undanröja hinder för elev att klara sitt skolarbete utifrån sina egna förutsättningar. Exempel: Stöd i det pedagogiska arbetet Svårigheter i gruppen/klassen Studieplanering Information/stöd om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD/ADD, autism, Asperger, Tourette etc.) Elev når ej kunskapsmålen, har fysiska/psykiska/sociala svårigheter som hindrar skolarbetet. Elev missbrukar alkohol, droger eller på annat sätt har ett riskfyllt beteende.

Reviderad 170815


Publicerad: 2019-01-31 13.43

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN