Onsdag 17 Juli 2019
Till Startsida

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare eller myndig elev kan anmäla frånvaro via på IST-skola, du använder ditt BankID/mobila BankID för att logga in.

Det är även möjligt att anmäla frånvaro via: 0651-184 39, mellan kl. 08.00-12.00.

Elever på NB och IN lämnar meddelande på telefonsvarare: 0651-125 37.

Inträffar sjukdom under dagtid ska mentor eller undervisande lärare eller personalen i informationsdisken meddelas innan hemgång sker.

Vid hög frånvaro (gäller även upprepad strö frånvaro) ska skolan rapportera till CSN att man inte längre anser att eleven studerar på heltid. Om inget framkommer som motsäger skolans uppgift kan CSN fatta beslut om att inte betala ut studiebidrag.

Mer information finns på www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2019-01-16 16.35

Vid frånvaroanmälan

När ni ska göra en frånvaroanmälan ber vi dig som ringer att låta signalerna gå tills det kommer en telefonsvarare om vi inte har möjlighet att svara direkt.

Ni kommer alltså alltid att kunna göra en frånvaroanmälan även om vi inte kan ta samtalet direkt. Vi avlyssnar så snart vi har möjlighet och lägger in i systemet. Var snäll och tala tydligt och säg för och efternamn, klass och gärna de 6 första siffrorna i personnumret.
/Administrationen

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN