Onsdag 17 Juli 2019
Till Startsida

Överklagande av beslut


Enligt nya skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas och man får föra sin talan från 16 års ålder.

Möjlighet att överklaga stärker rättssäkerhet

En av utgångspunkterna i den nya skollagen är att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas.

28 kapitlet i skollagenlänk till annan webbplats finns alla beslut som kan överklagas samlade.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut som får överklagas enligt skollagen är vissa beslut som fattas av Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, kommuner och landsting, enskilda huvudmän samt av rektorn.

Källa: Skolverket

Publicerad: 2014-12-10 10.10

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN