Onsdag 17 Juli 2019
Till Startsida

Vägen ut - stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Slottegymnasiet drev under 2014 och våren 2015 ett utvecklingsprojekt inom särskilda insatser i skolan med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Där arbetade vi med att vidareutveckla stödet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism/autismspektrumtillstånd, asperger, adhd, add, tourettes syndrom).

I projektet arbetade vi utifrån två spår där vi dels ville att stödet skulle verka för elevernas självständighetsutveckling under gymnasieåren men också för att en planering inför tiden efter gymnasiet finns.

Under hösten 2014 startade vi upp vår Studieverkstad. I den finns Slottegymnasiets elevassistenter tillgängliga för elever i behov av stöd. Där kan eleven få en anpassad arbetsplats utifrån individuella behov.

I projektet har vi även bildat ett nätverk "Vägen ut"  tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Omsorgsförvaltningen/LSS, Utvecklingscentrum och Kommunala informationsansvaret där vi arbetar utifrån målet att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ha en planering klar inför tiden efter avslutad gymnasieutbildning.

Projektet "Vägen ut" avslutades 30 juni 2015, men arbetet fortsätter.

Publicerad: 2018-05-25 10.23

Reportage om Slottegymnasiet i Attentions medlemstidning.
För att läsa, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN