Öppet hus - onsdag 10/11 klockan 17.00-20.00

Barn och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Ekonomiprogrammet

Ekonomi och juridik

Industritekniska programmet

Svets, produktion, och maskinteknik

Naturbruksprogrammet

Naturturism och skogsbruk

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapliga programmet

Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

Vård & omsorgsprogrammet