Torsdag 19 September 2019

Alla elever har rätt till en mentor

Sedan den första juil 2019 har alla elever i gymnasieksolan rätt till en mentor.

En mentor ska vara en person som kan få en samlad bild av elevens studiesituation på utbildningen. Dessutom kan mentorn vara till stöd i elevens utveckling att bli vuxen. Eleven ska ha en person på skolan som hon eller han kan bygga en förtroendefull relation till

För oss innebär det att:

- Mentorn skall vara en länk mellan skolans funktioner
- Mentorn skall finnas lättillgängliga för elever och vårdnadshavare
- Mentorn skall fungera som bollplank för övrig personal i skolan
- Mentorn skall ha en övergripande bild över elevens studiesituation
- Mentorn skall ha välplanerade mentorstider med teman relevanta för elevens utveckling och lärande

Varje elev ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd skolpersonal.

15 kapitlet 19a § skollagen

Publicerad: 2019-09-10 11.21


Mentorssamordnare

Kenneth Larsson
072-247 61 53
kenneth.larsson@ljusdal.se

Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN