Fortsatt fjärr- och distansundervisning vecka 16

Det tidigare beslutet om fjärr- och distansundervisning vecka 15 fortsätter även veckan 16, 19-25 april. Undantag gäller för elever på Introduktionsprogram, elever som har kontrakt med Studieverkstan, elever på Naturbruk och NIU samt elever som är på APL. Beslutet är fattat av skolchef i samråd med rektor och Smittskydd Gävleborg.

Beslutet är fattat mot bakgrund av att den lokala och regionala smittspridningen fortsatt är på en alltför hög nivå. Säkerheten och arbetsmiljön för våra elever och personal sätts alltid främst.

Situationen utvärderas kontinuerligt och nya beslut kan fattas med kort varsel.

Kontakt
Martin Olsson, tf. rektor
0651-76 13 59