Friluftsdagen 2021: "Dags att sätta Slottegymnasiet i rörelse"

Brännboll, minigolf och Skoljoggen till förmån för Clowner utan gränser. I dag är det friluftsdag för Slottegymnasiets elever och programmet är fullspäckat.

I dag är det dags för friluftsdag för Slottegymnasiets elever och lärare. Bland annat kommer Skoljoggen att äga rum där eleverna får gå, lunka eller springa runt Kyrksjön.

I samband med Skoljoggen samlas varje år pengar in bland elever, skolpersonal och föräldrar till en förmånstagare och Skolidrottsförbundet. Åren 2017-2021 är förmånstagaren Clowner utan Gränser.

- Dags att sätta Slottegymnasiet i rörelse, säger skolans idrottslärare.

 

Program

09.30 Samling i Folkparken, klassvis, mentor prickar av.

09.45 Uppvärmning till musik.

10.00 Start för Skoljoggen. Skoljoggen går runt Kyrksjön, man kan välja att gå, lunka eller jogga de 4 kilometerna runt sjön. Tidtagning för den som önskar.

10.45 Lunchen börjar serveras i Folkparken, Obs! Ingen lunch på skolan.

11.45 De valbara aktiviteterna börjar, se nedan.

14:00 Dagen avslutas!

Valbara aktiviteter:

Alla valbara aktiviteter startar 11.45

Fotbollsturnering:

Plats: Älvvallen

Lag anmäls personligen till idrottslärarna. 7-mannalag med obegränsat antal avbytare.

Minigolf:

Plats: Folkparken, max 50 elever!

Brännboll: turnering, lag indelning på plats, har du och dina klasskamrater

ett lag kan ni meddela det på plats så får ni spela tillsammans

Plats: Älvvallen, Basebollplanen

Dans: Uppvärmning, övningar mm till färdig koreografi med Frida Krantz.

Plats: Folkparken, gräsytan framför scenen.

Kubbturnering: Plats Folkparken, lagindelning på plats, har du ett lag kan du meddela detta på plats.

Tipspromenad: GPS quiz, laddad mobil krävs.

Tennis: Tennisbanorna vid Folkparken, utrustning finns att låna. Maxantal 8 st.

Volleyboll: Volleybollplanen, Östernäs. Lag indelas på plats.

Padelturnering: Padelbanorna vid Östernäs. Racket finns att låna. Maxantal 16 st.

Skatepark: Cykel eller skateboard, egen utrustning.