Välkommen till skolstart

Läsåret 2021/2022 börjar tisdag den 24 augusti och rektorerna i kommunens skolor hälsar alla elever välkomna.

Regeringen har beslutat att alla elever tills vidare ska ges närundervisning på plats i skolan. Skolorna arbetar smittförebyggande mot covid-19 och följer Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inomhus- och utomhusmiljö i skolan. Både elever och personal ska fortsättningsvis stanna hemma vid minsta symtom på covid-19.

Höstterminen börjar tisdag 24 augusti och pågår till onsdag 22 december. Höstlovet infaller som vanligt vecka 44, 1-5 november.

Med förhoppning om ett läsår fyllt av studielust.
Carina Bryngelsson, skolchef.

Slottegymnasiet
Årskurs 1 träffas kl. 9 på skolgården där mentorerna väntar.
Årskurs 2 och 3, träffas kl. 12 i hemklassrummen.

Skollunch serveras.