Inriktning produkt och maskinteknik

Om man väljer detta utbildar man sig till CNC-maskinoperatör. En stor del av undervisningen sker genom datorprogram såsom CAD (ritning) och CAM (tillverkning).

Upplägget på utbildningen
Första delen är på skolan, där du får en grundläggande kunskap om programmering och hantering av maskiner och verktyg. Du börjar med enkla övningar som succesivt blir mer avancerad utifrån din egen utvecklingsnivå.

Andra delen är under APL på företagen, där du får tillgång till mer avancerade maskiner. Då får du lära dig mer tillsammans med din handledare. Lärare kommer till företaget och håller utbildning även här.

I slutet av utbildningen kommer du att göra ett gymnasiearbete där både representanter från företag och lärare från skolan bedömer dina kunskaper.

Kontakta oss

Lärare

Sussi Hall Fredholm

0651-185 67

susanne.hall.fredholm@ljusdal.se