Introduktionsprogrammen (IM)

lntroduktionsprogrammen är för dig som inte har gymnasiebehörighet. Hos oss erbjuds du programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Programinriktat val
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion
Ett alternativ för dig som inte är behörig till nationella program men som vill få en yrkesinriktad utbildning som underlättar vid etablering på arbetsmarknaden. Utbildningen kan vara en kombination av att läsa grundskoleämnen, yrkeskurser på ett yrkesprogram och yrkespraktik. Det kan också utgöras av heltidspraktik.

Individuellt alternativ
Denna utbildning leder till att du blir behörig till ett nationellt program eller till att gå vidare till yrkesintroduktion eller arbetsmarknad. Utbildningen planeras utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Individuellt alternativ är ett alternativ även för elever från grundsärskolan.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen har anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Den innehåller grundskoleämnet Svenska som andraspråk. Individuell bedömning görs av vilka övriga ämnen eleven kan läsa. Språkintroduktion kan leda vidare till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ för att nå behörighet till nationellt program.

Kontakta oss

Praktiksamordnare

Marie Arvidsson

0651-184 21

marie.arvidsson@ljusdal.se

Samordnare

Misha Svechnikov

070-688 65 69

misha.svechnikov@ljusdal.se