Programstruktur (NA)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Sammanlagt

1150

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Sammanlagt

450

*


Inriktningar

Poäng

Naturvetenskap


Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Naturvetenskap och samhälle


Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Sammanlagt

300 - 400

*


Programfördjupning

Poäng

Naturvetenskap


Matematik 5

100

Naturvetenskaplig specialisering

100

Naturvetenskap och samhälle


Naturvetenskaplig specialisering

100

Kriminologi

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2a

50

Sammanlagt

200-300

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

*


Gymnasiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

*