Elevhälsan

Vad är elevhälsan, och vad gör vi? Vi arbetar enligt Socialstyrelsen och Skolverkets riktlinjer för att våra elever ska ha det bra här på Slottegymnasiet.

- Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

- Elevhälsan har ett särksilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.

- I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Specialpedagog

Elisabeth Hansen kan hjälpa till med frågor kring skolarbetet - allt från att komma igång till att lämna in. Hon kan hjälpa dig med planering, upplägg, struktur och förmedla kontakter till lärare eller andra på skolan.

elisabeth.hansen@ljusdal.se

0703431371

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor kring ansökan till högskolor/universitet eller andra funderingar kring studier och yrken? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Benny Berglund.

Du kan boka telefonmöten, maila, få information och ställa frågor till:

benny.berglund@ljusdal.se

072-5948689

Skolsköterska

Leine Kaleva har medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens och fungerar som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Behöver du hjälp och stöd i medicinska frågor så hör gärna av dig till henne, hon har tystnadsplikt.

leine.kaleva@ljusdal.se

072-2146993

Kurator

Många frågor pratar man kanske med sin familj och sina vänner om, men ibland kan det kännas bättre att diskutera med någon utomstående. Åren på gymnasiet kan vara fantastiska, spännande och lärorika.

Men ibland händer saker som gör att det mesta känns motigt. Det kan handla om att du är stressad, känner dig nedstämd, har konflikter med kompisar, problem hemma eller har kärleksbekymmer.

Till våra kuratorer kan du vända dig om du har behov av att prata med någon om dina personliga bekymmer eller hur du mår. De har tystnadsplikt.

linda.torngarde@ljusdal.se

073-0964912

karina.silfver.grahn@ljusdal.se

070-1906369

Hjälp till barn och unga mellan 0 till 25 år

Hjälp till barn och unga