Vård & omsorgsprogrammet (VO)

Vårt program ingår i Vård- och omsorgscollege och är en certifierad utbildning. Efter avslutad utbildning har du en skyddad yrkestitel som undersköterska, möjligheten att studera vidare och det finns mycket stora förutsättningar att direkt gå ut i arbete inom vård och omsorgsyrken.

Vi samarbetar med både offentliga och privata arbetsgivare. Tillsammans formar vi en utbildning som grundar sig på de verkliga behoven som finns i arbetslivet. För dig innebär det en utbildning som garanterar kvalitet, anställningsbarhet och möjlighet till vidare studier. Under utbildningen har Du förtur till kommunens sommarpraktik inom vård- och omsorg.

Utbildningen ger Dig en bred kunskap där Du fördjupar Dig inom ett specialområde i årskurs tre såsom akutsjukvård, psykiatri, stöd- och omsorg (intellektuella funktionsvariationer) och äldreomsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet har sammanlagt 19 veckors arbetsplatsförlagt arbete, vilket är en omfattande och viktig del i utbildningen. Du läser grundläggande högskolebehörighet (kan väljas bort) samt att Du ges möjlighet att läsa särskild högskolebehörighet.

Efter fullgjord utbildning kan du söka en BUI-anställning som är en ettårig anställning i kommunen kombinerat med fortsatta studier. Efter ett år övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Kontakta oss

Lärare

Monica Björklund

0651-180 54

monica.bjorklund@edu.ljusdal.se

Lärare

Linda Svedman

0651-185 33

linda.svedman@edu.ljusdal.se

Elev för en dag

Efter avslutat program

Stora möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet.

Om du vill studera vidare finns möjligheten att läsa till specialist-undersköterska vid yrkeshögskola eller sjuksköterska med olika specialiseringar; fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, psykolog, logoped, optiker, polis eller räddningstjänst-personal.

APL utvärdering

Utvärdering APL –
elever VT 2024

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=33fbc7d74dce

Utvärdering APL – handledare VT 2024

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=fb4b560facd6