Industritekniska programmet (IN)

Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad yrkesutbildning och är redo att ta steget direkt ut i arbetslivet.

Vi är ett TeknikCollege - en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningen så att det passar industrins framtida behov och gör det lättare att få jobb efter skolan.

Industrikunskaperna är internationella. Under andra och tredje terminen är det här en lärlingsutbildning. Det innebär att halva tiden görs som apl (arbetsplats- förlagt lärande) på olika företag.

Vi på Slottegymnasiet tänker miljömedvetet och strävar efter jämställdhet. Vårt upplägg på gymnasiet ger eleverna utbildningen ”Heta arbeten”, truckutbildning och traverskort, på företagens begäran.

Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad yrkesutbildning och är redo att ta steget direkt ut i arbetslivet.

Industritekniska programmet på Slottegymnasiet har två inriktningar:

- Produkt och maskinteknik

- Svetsteknik

Inriktning - Produkt och maskinteknik

Om man väljer detta utbildar man sig till CNC-maskinoperatör. En stor del av undervisningen sker genom datorprogram såsom CAD (ritning) och CAM (tillverkning).

Första delen är på skolan, där du får en grundläggande kunskap om programmering och hantering av maskiner och verktyg. Du börjar med enkla övningar som succesivt blir mer avancerad utifrån din egen utvecklingsnivå.

Andra delen är under APL på företagen, där du får tillgång till mer avancerade maskiner. Då får du lära dig mer tillsammans med din handledare. Lärare kommer till företaget och håller utbildning även här.

I slutet av utbildningen kommer du att göra ett gymnasiearbete där både representanter från företag och lärare från skolan bedömer dina kunskaper.

Inriktning - Svetsteknik
Metoder: MMA, TIG, MIG/ MAG mm.

På denna inriktning lär du dig svetsning och plåtbearbetning. Här ingår även CAD och CAM för stansmaskin, skärmaskin och svetsrobot.

Första delen är på skolan, där du får en grundläggande kunskap om svetsning och plåtbearbetning, du får prova olika metoder och olika material. Du börjar med enkla övningar som succesivt blir mer avancerad utifrån din egen utvecklingsnivå.

Andra delen är under APL på företagen, där du får tillgång till mer avancerade maskiner. Då får du lära dig mer tillsammans med din handledare. Lärare kommer till företaget och håller utbildning även här. I slutet av utbildningen kommer du att göra ett gymnasiearbete där både representanter från företag och lärare från skolan bedömer dina kunskaper.

Kontakta oss

Lärare

Sussi Hall Fredholm

0651-185 67

susanne.hall.fredholm@edu.ljusdal.se

Efter avslutat program

Utbildningen passar dig som vill jobba internationellt och få värdefull arbetslivserfarenhet. Du som vill läsa vidare kan utbilda dig till bland annat ingenjör, verktygsmakare, konstruktör med mera.

Båda inriktningarna ger dig möjlighet att arbeta med marknadsföring, design, problemlösning och olika projekt.

Programmet erbjuder även högskoleförberedande kurser och ett högskolespår för vidare studier. Möjligheter finns till sommarjobb under utbildningstiden.

Det finns stora chanser till anställning efter avslutad utbildning.