Framtidsdag knyter samman elever och arbetsgivare

Framtidsdagen blev en framgång när elever och representanter från potentiella framtida arbetsgivare som Billerud, Mellanskog, Sveaskog och Holmen möttes under avslappnade förhållanden för att lära känna varandra och skapa nya kontakter.

- Dagen innehöll både sociala aktiviteter och lärorika studiebesök som gav eleverna en inblick i olika delar av skogsindustrin, berättar Sara Lundgren, yrkeslärare på Naturbruksprogrammet, Slottegymnasiet.

På förmiddagen gjordes tre kortare studiebesök, först ut var Jofab, följt av Ljusdal Energi och Biometria. Vid Jofab, som hanterar virkesomlastning vid järnvägen, fick eleverna lära sig om logistiska utmaningar och energieffektivitet. Ett konkret räkneexempel visade hur mycket diesel som skulle behövas om allt virke transporterades med lastbil till Gävle istället för tåg – och det var mycket!

Hos Biometria som är en opartisk organisation som ansvarar för inmätning av virke, fick eleverna en inblick i hur organisationen arbetar för att säkerställa en rättvis bedömning av både kvalitet och kvantitet av virke. Detta är avgörande för att både skogsägare och industrin ska kunna lita på att det är en rättvis affär.

Ljusdal Energi visade hur restprodukter från skogen, såsom bark och spån samt bränsleved, omvandlas till energi. Eleverna fick också lära sig om den vetenskap som ligger bakom effektiv eldning. Det är viktigt att materialen som eldas blandas för att hålla rätt fukthalt, vilket påverkar både förbränningseffektiviteten och utsläppen. Som en del av ett Natura 2000-område har Ljusdal Energi dessutom extra höga miljökrav att följa.

Efter en lärorik förmiddag åkte alla deltagare ut till Stensjön för en avkopplande eftermiddag. Där bjöds det på fiske, bastu och bad, samt en hel del sol. Dagen avslutades vid 18.30 när gruppen återvände till skolan.