Handledarträff främjar samarbete mellan skola och arbetsliv

I mitten av maj hölls en handledarträff mellan lärare från Slottegymnasiet Ljusdal och handledare från Teknikcollege Hälsingland på företaget Peges i Ljusdal AB, även näringslivsutvecklare från Närljus deltog.

Denna regelbundna sammankomst, som äger rum fyra gånger per år, syftar till att främja samarbetet mellan skola och arbetsliv samt att kvalitetssäkra utbildningen för att göra eleverna anställningsbara direkt efter avslutad utbildning.

Under träffen diskuterades olika aspekter av skolarbetet och arbetslivet, där fokus lades på att säkerställa att eleverna har de färdigheter och kunskaper som krävs för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Genom att omvärldsbevaka och besöka olika företag får deltagarna även möjlighet att få insikt i de senaste branschtrenderna och utmaningarna.

En av träffens höjdpunkter var en rundvandring på Peges i Ljusdal AB, där deltagarna fick en närmare titt på företagets samarbete med sina avtalskunder samt en överblick över hela produktionslinjen, från konstruktion till färdig produkt.

Genom att besöka olika företag tillsammans kan utbildningen och branschen utbyta erfarenheter, observera nya investeringar och gemensamt hitta lösningar på utmaningar som branschen står inför. Detta bidrar med andra ord inte bara till elevernas kompetensutveckling utan är även av stort värde för branschen och även näringslivsutvecklare.

Bland deltagarna fanns företag som ExTe, Järvsö CNC & Automation AB, MF Precision och Mekanotjänst, tillsammans med personal från Peges i Ljusdal AB och lärare från Slottegymnasiet i Ljusdals kommun.