Individuellt val 2024

Är du intresserad av fotografi, spanska eller psykologi? Eller vill du hellre lära dig mer om mental träning? På Slottegymnasiet finns det möjlighet att skräddarsy din utbildning, bland annat genom individuellt val.

Kurs startar först vid minst 12 sökande samt att ändringar i utbud kan ske från år till år. Här är skolans kursutbud.

Kurs

Kurskod

Idrott & hälsa 2

IDRIDR02

Träningslära 1

TRNTRN01

Mental träning

HALMEN0

Specialidrott 2

SPEIDS32

Specialidrott 3

SPEIDS33

Bild och form 1b

BILBIL01b

Bild

BILBIL0

Matematik 2a

MATMAT02a

Matematik 3b

MATMAT03b

Fysik 3

FYSFYS03

Naturkunskap 2

NAKNAK02

UF Entreprenörskap

ENTENR0

Svenska 2

SVESVE02

Svenska som andra språk 2

SVASVA02

Svenska 3

SVESVE03

Svenska som andra språk 3

SVASVA03

Engelska 6

ENGENG06

Engelska 7

ENGENG07

Moderna språk Spanska 4

MODSPA04

Moderna språk Spanska 5

MODSPA05

Moderna språk Franska 2

MODFRA02

Moderna språk Franska 4

MODFRA04

Moderna språk Franska 5

MODFRA05

Moderna språk Tyska 2

MODDEU02

Moderna språk Tyska 4

MODDEU04

Moderna språk Italienska 1

MODITA01

Designmodeller

DESDES0

Designmodeller 1

DESDES01

Serviceteknik - Naturbruk 1

SEISEI01

Skogsskötsel specialisering "Skogs- och viltvårdsplanering"

SKGSKG00S2

Jakt- och viltvård specialisering "Viltvård"

SKOJAK00S

Småskalig skogsteknik

SKMSMA0

Jakt- och viltvård 1

SKOJAK01

Svets grund

SAASVT0