Studieresa med juridik, kultur och utbildning

Ekonomiprogrammets elever i årskurs 2 har varit på studieresa till Stockholm under vårterminen. Eleverna besökte bland annat tingsrätten för att följa förhandlingar i brotts- och tvistemål, vilket var mycket spännande och lärorikt enligt eleverna.

De besökte även Stockholms universitet och Handelshögskolan för att få veta mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns där.

Resan hade även inslag av kultur och bland annat gjordes ett besök på Hallwylska palatset.

- Vår guide berättade om hur skogen blev en rikedom, hur man byggde affärerna, om herrskapets vision, den ekonomiska marknaden, sågverkssamhällen och förändringar i arbetslivet vid sekelskiftet, berättar Maria-Pia, lärare och mentor på ekonomiprogrammet.