Ekonomiprogrammet (EK)

Denna utbildning utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagets perspektiv och utvecklar tillsammans med entreprenörskap de kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar som styr företag, organisationer och privatliv.

Inriktningar


Ekonomi
Inom ekonomiinriktningen får du möjligheten att bli "Diplomerad Gymnasieekonom". Det innebär att du får ett diplom som visar att du har genomgått en kvalitetssäkrad ekonomiutbildning. Något som ger dig en bra grund inför dina framtida yrkesval. Inom företagsekonomin får du bland annat lära dig om företagens roll i samhället, hållbar utveckling, finansiering och bokföring. Det ingår även att du som elev får starta ditt eget UF-företag.

Juridik
Inriktningen juridik innebär att du får en bra och lärorik inblick i hur man kan hantera relationer mellan människor. Du får kunskap om det svenska rättssystemet samt lagar som styr företag, organisationer och privatliv. Du får lära dig om hur juridiken används via regelsystem, och som metod, för att tillämpa reglerna. Inom juridikinriktningen får du möjlighet att utveckla ett fördjupat samhällsperspektiv vilket förbereder dig väl inför såväl kommande universitetsstudier som yrkeslivet.

Oavsett vilken inriktning du väljer så anordnar Ekonomiprogrammet praktiktillfällen, föreläsningar samt olika studiebesök som är kopplade till programmet för att öka förståelsen för hur det är att arbeta inom de olika inriktningarna. Detta för att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning. Under utbildningen har dessutom alla ekonomielever möjlighet att lära sig att starta, driva och avveckla ett eget företag inom Ung Företagsamhets koncept.

Kontakta oss

Lärare

Anna-Karin Persson

0651-184 00 (växel)

anna-karin_persson@edu.ljusdal.se

Elev för en dag

Efter avslutat program

Du kan få ett jobb direkt efter studenten eller söka flera utbildningar i Sverige och utomlands. Med en ekonomiutbildning i ryggen har du även behörighet att studera vidare till journalist, polis eller psykolog. Exempel på arbetsplatser kan vara myndigheter, banker, redovisningsbyråer, advokatbyråer eller marknadsföringsbyråer. Du har även alla verktyg du behöver för att starta ett eget företag när du läst Ung Företagsamhet.