Programstruktur (IN)


Ämne - Årskurs 1

Poäng

För­kortning*

Engelska 5

100

GGÄ

Idrott och hälsa 1

33

GGÄ

Matematik 1a

100

GGÄ

Svenska 1

100

GGÄ

Produktions­utrustning 1

100

PGÄ

CAD 1

50

PFS

CAD 2

50

IGÄ / PFS

Inriktning - Produkt och maskinteknik

300


Datorstyrd produktion 1

100

IGÄ

Datorstyrd produktion 2

100

PFS

Tillverkningsunderlag 1

100

PFS

Inriktning - Svets

300


Tillverkningsunderlag 1

100

IGÄ

Svetstgrund

100

IGÄ

Kälsvets 1

100

IGÄ

Sammanlagt

833


*


Ämne - Årskurs 2

Poäng

För­kortning*

Samhällskunskap 1a1

50

GGÄ

Naturkunskap 1a1

50

GGÄ

Idrott och hälsa 1

33

GGÄ

Människan i industrin

100

PGÄ

Individuellt val

100

IND

Inriktning - Produkt och maskinteknik

500


Produktions­utrustning 2

100

IGÄ

CAD/CAM

100

PFS

Datorstyrd produktion 3

100

PFS

Datorstyrd produktion 4

100

PFS

Tillverkningsunderlag 2

100

PFS

Materialkunskap 1

100


Utökat program för att erhålla diplom

200

PFS

Inriktning - Svets

500


CAD/CAM

100

PFS

Datorstyrd produktion 1

100

PFS

Datorstyrd produktion 2

100

PFS

Tillverkningsunderlag 2

100

PFS

Stumsvets 1

100

PFS

Kälsvets 2

100

PFS

Utökat program för att erhålla diplom

200

PFS

Sammanlagt

1133


*


Ämne - Årskurs 3

Poäng

För­kortning*

Historia 1a1

50

GGÄ

Religions­kunskap 1

50

GGÄ

Idrott och hälsa 1

33

GGÄ

Industritekniska processer 1

100

PGÄ

Produktions­kunskap 1

100

PGÄ

Individuellt val

100

IND

Gymnasiearbetet

100

GYA

Inrikning - Produkt och maskinteknik

200


Utökat program för att erhålla diplom

100

PFS

Produktutveckling 1

100

IGÄ

Industritekniks fördjupning 1

50


Industriteknisk fördjupning 2

50


Inrikning - SvetsUtökat program för att erhålla diplom

100

PFS

Produktutveckling 1

100

IGÄ

Stumsvets 2

100


Sammanlagt

833


*

*Förkortningar

GGÄ - Gymnasie­gemensamma ämnen

PGÄ - Program­gemensamma karaktärsämnen

IGÄ - Inriktnings­gemensamma ämnen

PFS - Programfördjupning - Skolans val

PFE - Programfördjupning - Elevens val

IND - Individuellt val

GYA - Gymnasiearbete

Information

Elev kan välja diplomerad utbildning till åk 2 vilket innebär att eleven läser totalt 2800 poäng istället för 2500 poäng.

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slotte­gymnasiet läser grund­läggande högskole­behörighet i åk 2 och åk 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2.

Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och får då läsa andra kurser istället.