Programstruktur (IM)

På Introduktionsprogrammen läser man upp de grundskoleämnen som man inte har betyg i.

Vi erbjuder följande grundskoleämnen:

Svenska som andraspråk
Svenska
Matematik
Engelska
Religion
Samhällskunskap
Historia
Idrott
Geografi
Biologi
Teknik

Kontakta oss

Praktiksamordnare

Marie Arvidsson

0651-184 21

marie.arvidsson@ljusdal.se