Naturbruksprogrammet (NB)

Vår utbildning passar dig som vill ha en kvalificerad yrkesutbildning och är redo att ta steget direkt ut i arbetslivet. Vår utbildning är en del av certifierat Teknikcollege vilket innebär en stark förankring i verkligheten och branschen.

På naturbruksprogrammet börjar du att öva grunderna i skogsbruk utifrån de tre hållbarhetsprinciperna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sen ges du kunskaper i att utföra skogsvård som plantering och röjning, avverkning med motorsåg och virkestransport med skotare.

Arbetet utförs på verkliga objekt där vi fungerar som en entreprenör i branschen. Det sker i nära samarbete med de företag som är dina möjliga framtida arbetsgivare.

Under utbildningen har du apl (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor.

Yrkesutgångar att välja inför år två och tre:

SKÖRDARE - Yrkesutgång skogsmaskinförare
Du får en fördjupning i körning och underhåll av skogsmaskiner med fokus på skördaren i slutavverkning och gallring. Du tränar även på planering av produktion och miljöhänsyn för ökad förståelse hur drivning genomförs i ett certifierat och hållbart skogsbruk.

PLANERING/JAKT - Yrkesutgång planläggare/viltvårdare
Du får en fördjupning i planering av produktion och miljöhänsyn i ett certifierat skogsbruk. Fokus ligger på alla de åtgärder som utförs i hela värdekedjan i brukande av skogen, från föryngring och skogsvård till avverkning, transport och förädling. Du tränar även på skogsbruksplanläggning, ekonomiska avvägande, ledarskap, jakt och viltvård som delar i ett hållbart brukande av skogens många värden. Under tredje året kan du profilera dig mot antingen planläggning eller viltvård.

Högskolebehörighet och Teknikcollege-diplom:
Oavsett vilken profil du väljer har du möjlighet att utöka ditt program för att få grundläggande högskolebehörighet. Läser du det utökade programmet blir du även diplomerad enligt Teknikcolleges certifierade utbildning. Du läser då ytterligare kurser i svenska, matematik och engelska. Du får då behörighet till vidare studier på många högskole- eller universitetsutbildningar.

Eftersom du går Naturbruksprogrammet med inriktning skogsbruk får du dessutom särskild behörighet till kandidatutbildningen Skogsmästare på SLU i Skinnskatteberg.

Kontakta oss

Lärare - Inriktning skogsbruk

Sara Lundgren

0651-184 00 (växel)

sara.lundgren@edu.ljusdal.se

Elev för en dag

Efter avslutat program

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk ger dig möjlighet att
jobba med många olika saker inom skogsbruket i Sverige.

Till exempel:
skogsmaskinförare,
skogs- och naturvård, sågverksindustri, eget företag, utbildning inom gröna sektorn,
arbetsledare, jakt- och viltvårdare.