Programstruktur (NB - Skogsbruk)


Ämne - Årskurs 1

Poäng

För­kortning*

Engelska 5

100

GGÄ

Idrott och hälsa

30

GGÄ

Matematik 1a

100

GGÄ

Svenska 1

100

GGÄ

Naturbruk

150

PGÄ

Marken och växternas biologi

100

IGÄ

Motor- och röjmotorsåg 1

100

IGÄ

Skogsskötsel 1

100

PFS

Naturkunskap 1

50

GGÄ

Sammanlagt

830


*


Ämne - Årskurs 2

Poäng

För­kortning*

Samhälls­kunskap 1a1

50

GGÄ

Idrott och hälsa 1

30

GGÄ

Naturbruk

50

PGÄ

Entreprenör­skap

100

PGÄ

Biologi 1

100

PGÄ

Virkeslära

100

PFS

Terrängtransporter

100

PFS

Virkestransport skotare

100

PFS

Svenska 2

100

TC

Engelska 6

100

TC

Individuellt val

100

IND

Sammanlagt

1030


*


Ämne - Årskurs 3

Poäng

För­­­kortning*

Historia 1a1

50

GGÄ

Religions­kunskap 1

50

GGÄ

Idrott och hälsa 1

30

GGÄ

Mångbruk av skog

50

IGÄ

Avverkningsm.

100

PFS

Skogsmaskiner spec.

200

PFS

Svenska 3

100

TC

Individuellt val

100

IND

Gymnasie­arbete

100

GYA

Sammanlagt

930


*

*Förkortningar

GGÄ - Gymnasie­gemensamma ämnen

PGÄ - Program­gemensamma karaktärsämnen

IGÄ - Inriktnings­gemensamma ämnen

PFS - Programfördjupning - Skolans val

PFE - Programfördjupning - Elevens val

IND - Individuellt val

GYA - Gymnasiearbete

TC- Teknicollegekurser

Information

Alla elever som läser på yrkesprogram på Slotte­gymnasiet läser grund­läggande högskole­behörighet i åk 2 och åk 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2.

Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och får då läsa andra kurser istället.