Programstruktur (VO)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Historia 1a1

50

Svenska 1/ svenska som andraspråk 1

100

Sammanlagt

600

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Svenska 2/ svenska som andraspråk 2

100

Sammanlagt

1400

*


Programfördjupning

Poäng

Engelska 6

100

Svenska 3

100

Elevens val: Vårdpedagogik och handledning eller Etik och människans livsvillkor

100

Sammanlagt

200

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

*


Gymnasiearbete

Poäng

Gymnsiearbete

100

*

Information

Elever som läser på Vård- och omsorgsprogrammet på Slottegymnasiet läser grundläggande högskolebehörighet.

I årskurs 2 läser man svenska 2 och engelska 6.

I årskurs 3 läser man svenska 3. I årskurs 3 kan också ett tillval göras av matematik 2a (programfördjupning), vilket ger särskild högskolebehörighet.

Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under årskurs 1 och får då läsa andra kurser istället.