Elevförsäkring

Ljusdals kommun har en Kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkrings­bolaget Svedea till och med 31 december 2022. Försäkringen gäller heltid. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan. försäkringsnumret är 5494879.

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida: www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.

Försäkringsnumret är 5494879.

Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta dem via telefon, e-post eller post.

Kontakt Svedea

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM