För vårdnadshavare

Vid frånvaroanmälan

Du som är vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via SchoolSoft.

Du använder ditt BankID / Mobilt BankID för att logga in.

Rutin - sjukanmälan för elever

Gäller alla elever inskrivna på Slottegymnasiet.

  • Sjukanmälan sker via SchoolSoft innan första lektionsstart via vårdnadshavare.

  • Omyndig elev anmäls alltid av vårdnadshavare, myndig får anmäla själv.

  • Om eleven går hem under dagen anmäls detta till Titti Jonsson på telefonnr: 0651-184 00.