Erasmus+ - möjligheten att resa är nyckeln till världen

Slottegymnasiets yrkeselever har möjlighet att resa utomlands för att göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) genom EU-programmet Erasmus+.

EU stödjer praktik utomlands bland annat för att öka förståelsen mellan olika länder i EU, och för att det ger elever och lärare kunskaper som de inte kunnat få på hemmaplan. Yrkeselever som vill praktisera utomlands får ansöka om det under hösten och väljs ut efter intervjuer.

En chans för elever och lärare att studera via Slottegymnasiet samtidigt få möjligheten att se andra delar av världen, ta din chans du med!