Logotyper

För att logotypen ska fungera får den aldrig förändras. De delar den består av får ej heller förändras storleksmässigt gentemot varandra.

Samtliga dokument, oavsett om de är avsedda för internt eller externt bruk, ska innehålla Slottegymnasiet logotyp.

De logotyper som ska och får användas är de som finns att ladda ner på sidan. Övriga varianter måste godkännas av rektor på skolan.

(Högerklicka på länkarna nedan och välj "Spara länk/mål som...")

Kommunlogga Färg

PNG-format

PNG-format PNG står för "Portable Network Graphics" och är ett format för digitala bilder. PNG är speciellt vanligt för icke-fotografiska bilder på Internet, som logotyper, ritningar, grafik med mera. Formatet kan med fördel användas i Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint, med mera)

EPS-format
EPS eller Encapsulated PostScript är ett filformat framför allt för vektorgrafik, men används även för rastergrafik. Filformatet används av både Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

SVG-format
Scalable Vector Graphics, SVG, är ett XML-baserat vektorgrafik-format för tvådimensionella bilder som stöder animationer och interaktivitet. Formatet stöds även av moderna webbläsare.