Barn & Fritidsprogrammet (BF)

Vill du jobba med människor? Är du intresserad av att röra på dig och vill utveckla ditt ledarskap? Hos oss får du arbeta med din egen och andras utveckling. Hos oss får du kunskaper om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och du kan direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta att studera på yrkeshögskola. Du har även möjlighet att få högskolebehörighet. Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Det betyder att du under 18 veckor kommer att genomföra dina teoretiska kunskaper på en arbetsplats. Där har du möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och får en inblick inom ditt yrkesområde. Apl ger en fantastisk möjlighet att skapa kontakter i arbetslivet, vilket många tidigare elever har haft stor nytta av. Det finns också goda möjligheter till Apl utomlands genom Erasmus+. Vi erbjuder två inriktningar från och med årskurs två:

Inriktningar

Fritid och hälsa
Ger dig kunskaper om människors fritid, olika friskvårdsverksamheter, hälsa och hälsofrämjande arbete. Du får kännedom om människor i olika åldrar som är i behov av särskilt stöd och om din egen friskvård och personliga utveckling (må-bra-kunskap).
Du får prova på bland annat vandring, skidåkning och andra friluftsaktiviteter då naturen och dess möjligheter är vanligt förekommande i vår undervisning.

Pedagogik och socialt arbete
Ger dig fakta och förståelse om barn i förskola, förskoleklass, skola, fritidshem men även kunskaper i att arbeta med människor som har funktionsvariation. Du får inblick i olika pedagogiska teorier som till exempel Freinet och Reggio Emilia. Utomhuspedagogik är en viktig kunskap där vi provar på olika aktiviteter utomhus.

Kontakta oss

Lärare

Inger Markusson

070-522 43 29

inger.markusson@edu.ljusdal.se

Elev för en dag

Efter avslutat program

Programmet passar dig som har som mål att arbeta som till exempel barnskötare, elevassistent/pedagogisk resurs, aktivitetsledare, personlig assistent eller boendestödjare. Många av våra elever har efter avslutad utbildning läst vidare till exempelvis förskollärare, lärare, skidlärare, personlig tränare, polis, idrottsledare eller liknande.