Programstruktur (TE)


Gymnasiegemensamma kurser

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Sammanlagt

1100

*


Programgemensamma kurser

Poäng

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

Sammanlagt

400

*


Programfördjupningar

Poäng

Programmering 1

100

Programmering 2

100

Tillämpad programmering

100

Matematik 5

100

Sammanlagt

400

*


Inriktningar

Poäng

Teknikvetenskap


Teknik 2

100

Fysik 2

100

Matematik 4

100

Sammanlagt

300

*


Individuellt val

Poäng

Individuellt val

200

*


Gymnsiearbete

Poäng

Gymnasiearbete

100

*