Låneregler

Lånekort

​Det är HelGe-bibliotekens lånekort som även gäller på Slottegymnasiets bibliotek. Är man inte registrerad som låntagare så ordnar biblioteket det.

Lånevillkor

  • Lånetiden är fyra veckor men kan ändras beroende på vad du lånar
  • Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort
  • Om du tappar ditt kort ska du komma till biblioteket eller höra av dig till biblioteket så att ditt kort kan spärras
  • Du kan förlänga lån i lånedisken eller via Slottegymnasiets bibliotekskatalog med hjälp av lånekortsnummer/personnummer och PIN-kod.
  • Böcker kan återlämnas i återlämningslådan som står i biblioteket eller ges direkt till bibliotekspersonal

​Påminnelser

  • När lånetiden börjar närma sig sitt slut får du en övertidsvarning via SMS eller e-post
  • Biblioteket skickar även ut påminnelser om boken är försenad
  • Slottegymnasiets bibliotek tar inga förseningsavgifter, men du blir stoppad och ersättningsskyldig om du inte lämnar tillbaka böcker
  • Biblioteket skickar ut räkning till elever över 18 år som inte lämnat tillbaka sina böcker efter två påminnelser