Söka information

Det finns många olika källor man kan söka information från:

 • Böcker – böcker kan du leta efter direkt i hyllan eller så söker du i bibliotekskatalogen. Du kan se bibliotekets ämnesindelning i högerspalten.
 • Databaser – bibliotekets databaser hittar du under rubriken Databaser.
 • Uppslagsverk – i uppslagsverk kan du hitta kort fakta och få en bättre överblick i ett ämne.
 • Artiklar – artiklar kan du hitta bland annat i de dagstidningar och tidskrifter som finns i biblioteket
 • Internet – på Internet kan man ta hjälp av sökmotorer som t.ex. Google vid informationssökning. Det finns även en del ämneskataloger med utvalda webbsidor. Tänk på att det är extra viktigt att vara källkritisk när man söker information på Internet. Mer om källkritik hittar du under rubriken Källkritik.

Det är viktigt att veta att det kan ta tid att söka information och det är inte alltid helt lätt att hitta det man söker. Du kan alltid fråga bibliotekarien om hjälp eller handledning vid informationssökning.

Det finns en del punkter man kan tänka på som kan underlätta inför och vid informationssökning:

 • Avgränsa ditt ämne och formulera en frågeställning. Här kan man ta hjälp av ett uppslagsverk.
 • Leta och välj ut relevanta sökord
 • Välj ut källor som du tror passar ditt ämne bäst men sök även information i flera olika källor
 • Testa söka direkt på en webbplats istället för att endast använda sökmotorer.
 • Värdera den information som du hittar
 • Glöm inte att anteckna vilka källor du har

Här hittar du mer information om informationssökning:

A Bok- och biblioteksväsen

B Allmänt och blandat

C Religion

D Filosofi och psykologi

E Uppfostran och undervisning

F Språkvetenskap

G Litteraturvetenskap

H Skönlitteratur

I Konst, musik, teater och film

J Arkeologi

K Historia

L Biografi med genealogi

M Etnografi, socialantropologi och etnologi

N Geografi

O Samhälls- och rättsvetenskap

P Teknik, industri och kommunikationer

Q Ekonomi och näringsväsen

R Idrott, lek och spel

S Militärväsen

T Matematik

U Naturvetenskap

V Medicin

X Musikalier

Y Musikinspelningar